Do konkursu karaoke przystąpiły wszystkie klasy od IV do VII (łącznie 7 klas) oraz nieliczni uczniowie klas I – III ( ze względu na dużą absencję chorobową wśród dzieci z powodu pandemii).

W klasach IV – VII konkurs karaoke dotyczył wykonania jednej wybranej przez całą klasę piosenki. Po konsultacjach i próbach,  klasy zdecydowały się na następujący repertuar wykonany przez całą klasę:

Repertuar był dowolny a jury oceniało:

– dobór repertuaru ( dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy, wartość artystyczna, skala trudności)

– dykcja i intonacja, technika wokalna

– interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu, jak mimika, gest),

– ogólny wyraz artystyczny (interpretacja utworu, wrażenie artystyczne,).

CELE KONKURSU:

–  rozwijanie talentów młodych ludzi,

–  propagowanie śpiewania jako dobrej rozrywki,

–  wskazywanie  korzyści płynących ze znajomości różnych gatunków muzyki obowiązujących aktualnie,

– stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji.

Jury w trzyosobowym składzie, po przesłuchaniu wszystkich uczestników przyznało miejsca
i wyróżnienia w kategorii klas IV – VII:

I miejsce – kl. IV a i V a

II miejsce – kl. IV b

III miejsce – kl. VI Wyróżnienia – kl. V b, kl. VII a, kl. VII b

Laureaci I – III miejsca w swoich prezentacjach:

Kl. IV a – Wiki Gabor „Ramię w ramię”

kl. V a – Cleo – „Dom”

kl. IV b – Sanah „Ale jazz ”

kl. VI – piosenka „W układzie słonecznym”

Wyróżnienia:

W klasach młodszych jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Alicja Taczewska kl. I  –  piosenka „W moim ogródeczku”

Wyróżnienia: Trio kl. I – piosenka „Ale jazz” i septet kl. I – piosenka  „Ramie w ramię”

https://1drv.ms/u/s!AgI476SluaiNgyEYPnOTldz7glKo?e=VVtl8K

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz pochwałą na forum klasy i szkoły
a także ocenami celującymi z przedmiotu muzyka za aktywny udział w szkolnym konkursie karaoke. GRATULACJE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW!