W realizacji zadania wzięły udział klasy siódme tutejszej szkoły (04.01.2022).
Do konkursu pod hasłem:  Konkurs wiedzy z zakresu polskiej muzyki rozrywkowej drugiej połowy XX wieku /pop, rock, jazz/przystąpiły 22 osoby.Uczestnicy zapoznali się
z proponowaną literaturą muzyczną oraz wyznaczonymi materiałami teoretycznymi.

Celem konkursu była:

  • popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej XX wieku (pop, rock i jazz) wśród młodzieży szkolnej,
  • rozwijanie świadomości muzycznej, przybliżanie i poszerzanie wiedzy na temat różnych rodzajów i gatunków muzyki rozrywkowej, przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych.

Konkurs składał się z dwóch etapów – części pisemnej dla wszystkich uczestników (konkurs przeprowadzono na platformie Teams Forms ) oraz części ustnej – przeprowadzanej stacjonarnie, polegającej na rozpoznawaniu prezentowanych utworów i wykonawców  muzyki rozrywkowej II połowy XX wieku.

Zadania konkursowe w części pisemnej obejmowały wiedzę z zakresupolskiej muzyki rozrywkowej drugiej połowy XX wieku (w załączniku PDF – test wiedzy ) oraz w II etapie – wiedzę dotyczącą znajomości literatury i wykonawców  w/w muzyki.

Spośród 22 uczestników konkursu wyłoniono4 finalistów. Laureatów nagrodzono dyplomami,a wszystkich uczestników dodatkową oceną celującą z przedmiotu muzyka oraz wyróżnieniem na forum klasy i szkoły.

Laureaci konkursu:

I msc. – nie przyznano

II msc. – Martyna Olejniczak; Jakub Wawer; Oliwia Niziołek

III msc. – Wojciech Boba