Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z 17 grudnia 1985 roku i od tej pory obchodzone corocznie 5 grudnia.

Celem jego obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie, docenienie ich wrażliwości na potrzeby innych, trudu i zaangażowania w niesienie dobrowolnej, bezinteresownej i wynikającej z potrzeby serca pomocy.

O wolontariacie we współczesnym rozumieniu zaczęto w Polsce mówić od początku lat 90- tych ubiegłego wieku. Powstało wtedy w Warszawie pierwsze w Polsce Centrum Wolontariatu, gdzie została sformułowana definicja „współczesnego” wolontariatu w następującym brzmieniu: Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Ta pierwsza definicja z biegiem lat nic nie straciła na swojej wartości i nadal jest aktualna.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to również okazja do podziękowań i życzeń. Korzystając z niej składamy młodzieży ze Szkolnego Koła Wolontariatu serdeczne podziękowania za zaangażowanie w dotychczasowe akcje i działania.  Wtym roku szkolnymnasi uczniowie – wolontariusze pomagali organizować wiele akcji, m. in.: V Murckowską Grę Miejską, VI Rodzinny Rajd Rowerowy, Światowy Dzień Ubogich, Szlachetną Paczkę, Plastyczne Inspiracje. Bez ich zaangażowania, chęci pomocy innym, kreatywności i poświęcania swojego wolnego czasu niewiele zdziałalibyśmy. Dlatego też w piątek 10 grudnia 2021r. solidaryzując się z członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu i jednocześnie podsumowując Świąteczny Tydzień Życzliwości, uczniowie naszej szkoły ubrali się na żółto, aby świętować Szkolny Dzień Wolontariusza. A zwieńczeniem półrocznej pracy były: spotkanie wigilijne w szkole oraz spotkanie ze wszystkimi wolontariuszami na platformie MTeams.

Dziękujemy za to, że jesteście i że zawsze możemy na Was liczyć.

Z okazji naszego wspólnego święta życzymy wszystkim wolontariuszom dużo satysfakcji i radości z bezinteresownego pomagania oraz zapału do podejmowania kolejnych wyzwań.