Sprzątanie świata to akcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy: młodzież szkolna, dorośli– wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowanie konkursów, wystaw, festynów, koncertów itp.

Hasło tegorocznej Akcji brzmiało: 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WZIĘLI UDZIAŁ W AKCJI „SPRZĄTANIA ŚWIATA” W DNIACH  13 – 17 WRZEŚNIA. ZE WZGLĘDU NA OBOSTRZENIA SANITARNE PORZĄDKOWALI TERENY SZKOLNE: PLAC SZKOLNY, TERENY ZIELONE, BOISKA, PLAC ZABAW.

Zapraszamy Was do całorocznego działania na rzecz środowiska w ramach akcji „Sprzątam Nie Śmiecę”. Akcja polega na sprzątaniu najbliższej okolicy. Możecie sprzątać indywidualnie, wspólnie z kolegami lub z rodziną. Życzymy Wam energii do działania i wiele satysfakcji z dobrej roboty!!! 🙂

Fotorelacje z Waszych działań prześlijcie na adres gliszka1@op.pl

W czasie akcji pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim i innych!!!