Baza imprezy: ZS nr 2, ul. Goetla 2, Katowice-Murcki

Zgłoszenia powinny dotrzeć do nas do 16 września 2021 do godziny 22:00, elektronicznie na adres: anaszkarlat@gmail.com

Chętnych do zabawy prosimy o przesłanie:
– imię i nazwisko zawodnika,
– wiek zawodnika,
– nr telefonu do jednego zawodnika w zespole,
– nazwa drużyny.


Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zakup przez każdego uczestnika co najmniej jednej silikonowej opaski na rękę promującej postawę niesienia pomocy innym Polskiej Akcji Humanitarnej #pahpolska (posiadają certyfikat testów laboratoryjnych LCTECH i nie zawierają trujących substancji składowych): cena 1 opaski – 6 złotych.

Zapewniamy
– mapę dla każdego zespołu,
– medale i dyplomy dla zwycięzców (miejsca I-III),
– satysfakcję z niesienia pomocy innym.


Trasa bez limitów wiekowych dookoła Murcek po zróżnicowanym terenie. Maksymalnie 5 osób w drużynie.

Regulamin „V Murckowskiej Gry Miejskiej”
1. W zawodach może wziąć udział każda osoba, która zgłosi swój udział, opłaci wpisowe w bazie gry oraz podpisze znajomość i akceptację regulaminu zawodów (w dniu imprezy). Osoby poniżej 12 roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich.
2. Zawodnicy pokonują całą trasę pieszo bez pomocy osób trzecich (wyjątek stanowią dzieci do 10-go roku życia, które mogą poruszać się na rowerach/hulajnogach).
3. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje liczba „zaliczonych” punktów kontrolnych oraz czas dotarcia na metę.
4. Każdy ze startujących zespołów otrzyma kartę startową. Na niej zaznaczona będzie obecność osoby/zespołu na punkcie kontrolnym.
5. Zgubienie, zniszczenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.
6. W momencie wycofania się z zawodów, każdy zawodnik zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie sędziego głównego.
7. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy zespołom przerywającym grę.

Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
2. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prawa do ich wizerunku (fotografie, filmy) do celów związanych z realizacją niniejszych zawodów oraz kolejnych organizowanych przez SP nr 48 w Katowicach.