Nasza szkoła włączyła się w akcję Światowy Dzień Wody z PAH. PAH to Polska Akcja Humanitarna – organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.

Akcja Światowy Dzień Wody z PAH w tym roku odbywała się pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”. Najważniejszym celem było zaangażowanie jak największej liczby osób w temacie dostępu do wody jako globalnego wyzwania. Akcja nie koncentruje się na ekologicznym czy typowo biologicznym aspekcie wody. Priorytetem jest natomiast zwrócenie uwagi na globalny aspekt tego tematu i ukazanie sieci  powiązań, których jesteśmy częścią jako konsumenci.

Za pośrednictwem platformy Teams uczniowie klas 4-8 otrzymywali informacje na temat wody z materiałów przygotowanych przez PAH. Odbyły się również godziny wychowawcze na podstawie scenariuszy PAH, a także zagraliśmy w Kahoot na temat wody.

Prezentujemy pytania, które były dla nas najtrudniejsze. Znacie odpowiedzi?

Uczniowie klas trzecich aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Ziemi. Klasa 3b w czasie piątkowych zajęć dyskutowała na temat problemu marnotrawienia wody oraz konieczności oszczędzania i ochrony jej zasobów. Chętni uczniowie wykonali filtry i zademonstrowali pozostałym proces oczyszczania wody. Wspólnie zredagowano rady dotyczące sposobów oszczędzania wody w gospodarstwach domowych. Wykorzystując karty pracy opracowane przez PAH dzieci dowiedziały się, w jaki sposób ludzie na świecie pozyskują wodę. Ćwiczenie ,,Wyprawa po wodę” oraz prezentacja multimedialna uświadomiły uczniom, jak ciężko jest w niektórych częściach świata zdobyć wodę. W czasie dyskusji doszli do wniosku, że  wszyscy potrzebują wody, ale nie wszyscy mają do niej dostęp taki jak my. Zrozumieli, że wszystko co wytwarza i robi człowiek potrzebuje wody, a częste nabywanie nowych rzeczy znacznie uszczupla jej zasoby. Każdy uczeń otrzymał zakupione przez szkołę naklejki promujące świadomość konieczności oszczędzania wody, które zostały wklejone  do zeszytu. Uczniowie podzielili się także zdobytą w czasie zajęć wiedzą ze swoimi rodzicami. Podsumowanie tematyki nastąpiło 22 marca w czasie zajęć zdalnych, gdzie uczniowie obejrzeli film edukacyjny ,,Historia kropelki wody”, rozwiązywali quiz dla najmłodszych i wykonali pracę plastyczną inspirowaną hasłem ,,Zróbmy szum wokół wody”.