Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego zaprasza do akcji promującej aplikację STOP COVID ProteGo Safe. Aplikacja ta obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę to kolejny element ochrony przed koronawirusem.