112 to numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Wybierając 112, rozmówca uzyskuje połączenie z odpowiednią służbą ratunkową (policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym), a numer jest dostępny jest przez całą dobę.

Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110).  Dania, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowiły przyjąć numer 112  jako swój jedyny lub podstawowy krajowy numer alarmowy.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem, w jakich sytuacjach korzystać z numeru alarmowego, co zgłaszać na ten numer, w jaki sposób zgłaszać zdarzenia na numer alarmowy 112 – na stronie : https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/numeralarmowy112