20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

 Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. W 2019 roku obchodziliśmy jego 30. rocznicę. W naszej szkole zrobiło się wtedy smerfnie – uczniowie ubrali się na niebiesko jako symbol solidarności z rówieśnikami, którym pomoc niesie UNICEF. Co roku zachęcamy do świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W tym roku z powodu naszej izolacji, niebieski zagości w naszych domach, a tematyka praw dziecka zostanie poruszona na zajęciach z wychowawcami.

#UNICEF #DlaKażdegoDziecka #PomocdlaJemenu