W Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach organizowana jest bezpłatna nauka pływania dla dzieci, które nie  korzystają z lekcji dla grup
szkolnych. zajęcia odbywają się po południu lub w sobotę.