Dyrektor szkoły ogłasza harmonogram zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej przez uczniów lub ich rodziców.

Ze względu na rygory sanitarne prosimy o bezwzględne przestrzeganie godzin w nim wskazanych.

19 czerwca 2020 (piątek)
8a –   od 9.00 do 10.30
8b –   od 10.30 do 12.00
7a –   od 12.00 do 13.30
22 czerwca 2020 (poniedziałek)
7b –   od 9.00 do 10.30

6a –   od 10.30 do 12.00
6b –   od 12.00 do 13.30
23 czerwca 2020 (wtorek)

5a –   od 9.00 do 10.30
5b –   od 10.30 do 12.00
4 –   od 12.00 do 13.00
3a –   od 13.00 do 14.00
3b –   od 14.00 do 15.00
24 czerwca 2020 (środa)
2a –   od 9.00 do 10.30
2b –   od 10.30 do 12.00
1a –   od 12.00 do 13.30
1b –   od 13.30 do 14.30

Z poważaniem J. Kurzeja-Jopek