Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, za zgodą organu
prowadzącego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach
w okresie od 04 do 24 maja 2020r. zmienia organizację swojej pracy. 
 
Na terenie poradni stacjonarnie będą przyjmowane wyłącznie dzieci i młodzież, dla
których niezbędne jest wydanie orzeczeń i opinii związanych z dalszą organizacją
kształcenia: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju, opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego. W innych sprawach o konieczności przyjęcia będzie
decydował dyrektor.
Prosimy o przekazanie zainteresowanym wydaniem ww. dokumentów rodzicom, że
mogą już telefonicznie uzgadniać terminy wizyt w naszej poradni.
Numer telefonu 32 255 70 51 wew. 40 – codziennie w godzinach pracy sekretariatu
7.30-15.30. 
 
Pozostałe zadania poradni będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod pracy
na odległość. W tej sprawie mogą się Państwo kontaktować z nami również
telefonicznie, albo poprzez adres mailowy    poradnia@ppp3.katowice.pl