Dzień Europy jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie.
9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim
przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny
francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy
politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.
Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej
sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę
instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek Unii
Europejskiej.
W naszej szkole od wielu lat działa Szkole Koło Europejskie, którego członkowie
reprezentują społeczność szkoły w konkursach związanych z tematyką europejską.
Podobnie było również w bieżącym roku szkolnym. 26 lutego 2020 roku odbył się
XVIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem Konkursu była
Pracownia Biologii i Geografii Pałacu Młodzieży w Katowicach. Patronat nad
Konkursem objął poseł do Parlamentu Europejskiego Profesor Jerzy Buzek.
Uczestnicy Konkursu odpowiadali na pytania pisemnego testu, dotyczące genezy
UE, struktury organizacyjnej, swobód unijnych, symboli UE oraz ogólnej wiedzy
geograficznej, historycznej i kulturowej na temat krajów członkowskich.
Dziękujemy uczniom zaangażowanym w działalność koła za ich tegoroczną pracę
oraz zapraszamy do dalszej współpracy.