Od 1 kwietnia 2020 w szkole nastąpią zmiany związane z funkcjonowaniem szkoły, które wypracował Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Panią Dyrektor. W poniedziałki i piątki obowiązuje zakaz wpisywania ocen niedostatecznych – w piątki z powodu przeciążenia nauką, w poniedziałki z powodu zmęczenia weekendem. Po powrocie do szkoły codziennie na przerwie o 10.35 będzie serwowana w sklepiku szkolnym gorąca czekolada na poprawę koncentracji uwagi i polepszenie humoru. Ustalono, że każda z klas 4-8 ma obowiazek odbyć w każdym roku miesięczną wycieczkę raz w roku, np. w klasie 5- wyjazd do Afryki śladami Stasia i Nel, a w 8 klasie 80 dniowa podróż dookoła świata wspólnie z F.Foggiem. Wyjazdy mają mieć wysoki charakter edukacyjny: utrwalanie wiedzy z geografii, przyrody oraz języka polskiego i matematyki. Uczniowie mają również dodatkowe obowiązki: na początku każdej lekcji klasa wykonuje zdjęcie  z karteczkami: „Kocham szkołę” lub „lubię się uczyć”, a po lekcji „super opanowałem nowy materiał”. Zdjęcia będą automatycznie przekierowywane do rodziców i Pani Dyrektor. Dla poprawy atmosfery w klasie wprowadza się również obowiązkową opiekę nad zwierzętami. Każda klasa losuje pupila, z którym będzie przechodzić z sali do sali, a także będzie się nim opiekować w trakcie przerwy. Zwierzęta będą wybierane losowo. Aktualnie dzięki sponsorom do wyboru mamy:
 osiołka, szynszylę, koguta, bernardyna i lamę. Losowanie odbędzie się po powrocie do szkoły.