Szanowni Rodzice,
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne, mając na uwadze
trudną sytuację, w jakiej w szczególności znaleźli się tegoroczni uczniowie klas ósmych,
przygotowuje materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Przeprowadzenie próbnego egzaminu
ósmoklasisty jest dobrowolne, jednak warto zwrócić uwagę na to , że przystąpienie do niego
pozwoli na sprawdzenie wiedzy i będzie dobrym sposobem na „oswojenie się” ze stresem
egzaminacyjnym. Próbny egzamin nie będzie miał wpływu na oceny roczne z przedmiotów,
nie będą również wystawiane oceny cząstkowe z żadnych z jego części.
Egzamin próbny będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom
kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie
zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności,
które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności,
które wymagają jeszcze doskonalenia).
Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła, że próbny egzamin ósmoklasisty będzie
przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu,
toteż odbędzie się on w terminach:
 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (120 minut – arkusz
standardowy, 180 minut – arkusz dla uczniów z dostosowanymi warunkami i formami)
 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (100 minut – arkusz standardowy,
150 minut – arkusz dla uczniów z dostosowanymi warunkami i formami
 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski (90 minut – arkusz standardowy,
135minut – arkusz dla uczniów z dostosowanymi warunkami i formami
Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu
w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Materiały obejmą zarówno arkusze
w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
Uczniowie, po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE, będą rozwiązywali
zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie,
korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik
edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie).
Następnie e-mailem uczniowie wyślą rozwiązania do uczących w danych klasach
nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Zasady rozwiązań zostaną ogłoszone przez CKE 8 kwietnia 2020r. Czas wiosennej przerwy
świątecznej przypada od 9 do 14 kwietnia 2020 r., toteż wyniki zostaną uczniom przekazane
najwcześniej po 15 kwietnia 2020 r. poprzez dziennik elektroniczny w przypadku wydłużenia
czasu nauki prowadzonej zdalnie.
Ze względu na fakt, że egzaminy próbne miałyby się rozpocząć już w poniedziałek 30 marca
2020r. prosimy o informację zwrotną, do jutra do godziny 9.00 przez dziennik elektroniczny,

czy są Państwo zainteresowani przystąpieniem dziecka do zdalnej formy egzaminów
próbnych. Wiadomość proszę przesłać do wychowawcy klasy.
Z poważaniem
Jolanta Kurzeja – Jopek

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych
CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia
rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.