Nasz znak:
OIK.0401.1.7.2020
dotyczy: zdalnego zapewniania wsparcia psychologicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach

 1. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:
   telefony stacjonarne: 32 251 15 99
  tel./fax 32 257 14 82

 telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
 email: oik@mops.katowice.pl
Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.

 1. MiejskiMW Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:
   telefony komórkowe: 572 333 751
  725 150 086 oba telefony z możliwością kontaktu przez
  komunikator WhatsApp i video
  Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.
 2. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:
   telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
   Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30.