Szanowni Rodzice

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego potwierdzonych przypadków występowania na terenie Polski zachorowań wywołanych przez koronawirusa, dyrektor szkoły informuje, że w każdej sytuacji, gdy dziecko przebywało za granicą, powrót do szkoły uwarunkowany jest indywidualnym kontaktem rodzica z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pełni całodobowo dyżur pod numerem telefonu: 660 – 686 – 917. Ponadto informacje w sprawie podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać, dzwoniąc pod podane poniżej numery telefonów:
– Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 606- 488 – 680 lub 539 – 963- 856 lub 606 – 326 – 142
– Narodowy Fundusz Zdrowia – 800 – 190 – 590
– dr n. hab. med. Włodzimierz Mazur – Wojewódzki Konsultant Chorób Zakaźnych – Szpital Specjalistyczny w Chorzowie – Kliniczny Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Niedoborów Odporności SUM – 797- 189-603

Podstawowe informacje o zastosowaniu podstawowych środków ochronnych i przestrzeganiu zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem znajdą Państwo na stronie:

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzy