71 szkół i łącznie 365 uczestników brało udział w XI Zlocie Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego. 

W tym roku spotkanie w szkole podstawowej nr 33 w Katowicach odbyło się pod hasłem „Jesteśmy społecznością – rola samorządu w życiu szkoły”. 

I część Zlotu: godz. 1000 – 1200

 1. Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Katowiczanie”
 2. Powitanie uczestników Zlotu przez Dyrektora SP nr 33 – Panią Teresę Liburską–Łój.
 3. Prelekcja na temat samorządności – Przewodniczący Rady Miasta Katowice
 4. Wzmacnianie samooceny poprzez prace w samorządzie. – Anna Stalmach Grupa Edukacyjna SOKRATES
 5. Prelekcja: Młodzi przedsiębiorcy- popularyzacja przedsiębiorczości i aktywizacja młodzieży do podejmowania i działań gospodarczych – Pani Maria Jeziorowska Wojewódzka Rada Spółdzielni Uczniowskich
 6. „Czy warto działać w samorządzie?” – Pani Elżbieta Bowdur Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS

Przerwa na posiłek

II część Zlotu: godz. 1230 – 1400

WARSZTATY DLA UCZNIÓW:

 1. „Jaką rolę w szkole powinien pełnić Samorząd Uczniowski?” – Pan Grzegorz Juranek
 2. „Jak aktywizować uczniów do pracy na rzecz szkoły?”- Pani Martyna Urbańska
 3. „I Ty możesz zostać wolontariuszem- pokój zagadek” – Pani Paulina Worsztynowicz i Pani Justyna Rydzewska
 4. „Młodzi przedsiębiorcy w działaniu- popularyzacja przedsiębiorczości” – Pani Aleksandra Piela
 5. „Spółdzielnia uczniowska – nauka przedsiębiorczości w praktyce” – Pani Klaudia Szadkowska – Sikora, Pani Michalina Płonka
 6. „Samorząd generuje nowe pomysły – metody kreatywne” – Wojciech Kolarz wraz z Samorządem SP-29 w Chorzowie
 7. „Zdobywamy sprawność menadżera, czyli od pomysłu na produkt do jego dystrybucji” – Pani Kazimiera Piwko
 8. „ Dobra komunikacja w samorządzie podstawą dobrej pracy.” – Ilona Durczyńska,
 9. „ Dobra komunikacja w samorządzie podstawą dobrej pracy.” – Anna Supińska
 10. „Nowy uczeń w szkole – Dobry start w naszej szkole. Włączenie do grupy rówieśniczej z perspektywy dziecka” – Pani Izabela Kamińska
 11. „Nowy uczeń w szkole – Dobry start w naszej szkole. Włączenie do grupy rówieśniczej z perspektywy dziecka” – Pani Barbara Tecław

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI:

„Pierwsze kroki do założenia spółdzielni uczniowskich” – Pani Maria Jeziorowska Wojewódzka Rada Spółdzielni Uczniowskich

III część.  Podsumowanie Zlotu

 1. Pokaz pracy plastycznej „Logo samorządów uczniowskich w kolażu”