W czwartek 20 lutego przedstawiciele klas szóstych naszej szkoły wzięli udział w posiedzeniu Rady Jednostki Pomocniczej naszej dzielnicy. Najmłodsi mieszkańcy Murcek przekazali radnym wyniki głosowania przeprowadzonego w szkole podczas Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. Zwycięskie projekty, które być może uda się zrealizować w
ramach budżetu obywatelskiego, czyli park linowy oraz skatepark bardzo zainteresowały radnych, którzy obiecali pomóc w realizacji naszych pomysłów.