KATOWICE MIASTEM FACHOWCÓW

W ramach projektu przygotowanego przez Urząd Miasta pt. Katowice Miastem Fachowców uczniowie klas ósmych 18.11.2019 r. wyjechali na wycieczkę do Kopalni KWK Murcki-Staszic. Ósmoklasiści mieli okazję zobaczyć miejsca, w których nadzoruje się bezpieczeństwo pracy na kopalni: analizy sejsmologiczne i monitorowanie obecności niebezpiecznych gazów. Następnie w prawdziwych ubraniach górniczych  uczniowie poznali inne miejsca ważne dla górnika: szyb, windę klatkową, pracę obsługi szybu, a także przećwiczyli manewry z  ratownictwa górniczego. 

Kopalnia w niektórych szkołach funduje stypendia dla uczniów technikum i szkół branżowych, a także gwarantuje im pracę.

Uzupełnieniem wizyty na kopalni był wyjazd 29.11.2019 r. do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Kocura, gdzie ósmoklasiści mogli zapoznać się z ofertą szkoły, a także porównać różne typy ścieżek edukacji po szkole podstawowej: liceum, technikum oraz szkołę branżową. Najciekawszą częścią była wizyta w salach warsztatowych: oglądanie urządzeń wykonanych przez uczniów.

Kolejnym etapem programu jest wyjazd 27 stycznia 2020 wszystkich uczniów klas ósmych na targi edukacyjne pod hasłem „Sięgnij po zawód”.