Impreza odbędzie się 16. listopada 2019 roku (sobota).

Baza imprezy: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach – Murckach, ul. Bielska 14
Organizator: Koło PTTK „Czartak” – Komisja Imprez na Orientację Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.

Zgłoszenia (powinny do nas dotrzeć do 14 listopada do północy):
● poprzez formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/2NeF6Nm

Wysokości wpłat na udział w imprezie :
startujący w kategoriach RK, TD – 7,00 zł od osoby
młodzież ucząca się – 9,00 zł od osoby
pozostali – 11,00 zł od osoby

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY NIE WNOSZĄ OPŁATY ZA UDZIAŁ W MARSZU

trasa kategoria wiekowa
bardzo łatwa TD – ur. 2006 i później
łatwa, zadanie wykreślne TM – ur. 2003-2005
łatwa, spacerowa TW65 – ur. 1954 i wcześniej

trasa kategoria „dla wszystkich”
łatwa, spacerowa RK
średnio trudna, mapa nietypowa TU
trudna, dłuższa, mapa nietypowa TZ

Program imprezy:

  • przyjmowanie uczestników 8:30-9:50
  • odprawa przedstartowa 10:00
  • godzina „0” 10:15
  • zamknięcie mety 14:00
  • planowane zakończenie dla kategorii TD, TM 14:30
  • planowane zakończenie dla pozostałych kategorii 15:00

Marsze na Orientację – ale o co chodzi?

Chodzi o to, żebyś na podstawie mapy trafił na punkty kontrolne i potwierdził na karcie startowej, że na nich byłeś. Aby zostać sklasyfikowanym musisz potwierdzić co najmniej jeden punkt na trasie i trafić na metę przed jej zamknięciem. To taki plan minimum. To nie powinno być trudne zadanie. A poniższe informacje powinny Ci je ułatwić. Może dzięki nim uda Ci się wygrać?

Uczestnicy dzielą się na drużyny (trasa TD 2-4 osoby, trasa TM 1-2). Każda drużyna dostaje kartę startową, której nie może zgubić, gdyż wtedy zostanie zdyskwalifikowana. Karta startowa służy do wpisywania na niej potwierdzeń punktów kontrolnych w odpowiednich kratkach.

Na karcie startowej wpisana zostaje godzina wyjścia patrolu z bazy, nazwa i skład drużyny.

Ustalona zostaje kolejność wyjść na trasę (drużyny wychodzą w odstępach 1 minutowych). Każda drużyna, gdy przychodzi jego kolej, dostaje mapę, na której ma zaznaczone punkty, do których musi dojść i je potwierdzić, oraz opis trasy z ewentualnymi zadaniami.

W terenie, na drzewach lub innych obiektach wisi tzw. lampion. Jest to biało-czerwona kartka z symbolem, oraz jest perforator, który należy wbić w odpowiednią kratkę, zgodnie z oznaczeniem na mapie.
Co zrobić w sytuacji, gdy według nas jesteśmy w miejscu, w którym powinien wisieć lampion, a go nie ma? Przede wszystkim nie panikować, tylko upewnić się, czy na pewno jesteśmy w tym miejscu, a nie w zupełnie innym, zamiast pochopnie wyciągać wniosek, że jakiś niemiły i niezbyt uczciwy zawodnik zerwał punkt. No, ale może się okazać, że jednak tak właśnie się stało i miejsce jest na pewno właściwe, a punktu nie ma. W takiej sytuacji należy swoim własnym przyborem do pisania zamiast kodu lampionu wpisać do karty startowej „BPK” czyli „brak punktu kontrolnego”. Oczywiście wraz z informacją, którego punktu brakuje, czyli np: PK3 BPK (numer punktu zapisany jest na mapie).

Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego: mamy mapę, mamy zaznaczone miejsca, w które trzeba dojść, dochodzimy, tam wisi lampion, wbijamy perforator i idziemy do następnego. A potem idziemy na metę.

Nie jest to takie proste z kilku powodów: po pierwsze mamy ograniczony czas, w którym musimy się zmieścić. Za przyjście po czasie otrzymujemy punkty karne (o tym za chwilę). Po drugie organizatorzy za wszelką cenę starają się utrudnić życie uczestnikom i umieszczają w terenie również tak zwane punkty mylne i stowarzyszone, za potwierdzenie których także otrzymuje się punkty karne.

Punkt mylny to taki, który nijak ma się do tego właściwego. Czasem uczestnicy potwierdzają te punkty myśląc, że są dobre, skoro ktoś je tam umieścił. To błąd. Nie zapominajmy, że na tym samym terenie odbywają się również zawody dla innych kategorii.

Punkt stowarzyszony natomiast, to punkt umieszczony blisko tego właściwego, często na podobnym obiekcie. Na przykład gdy z mapy wynika, że punkt powinien być umieszczony na prawym górnym rogu ogrodzenia, a w terenie jest też na lewym dolnym, to ten w lewym dolnym jest stowarzyszony. Za potwierdzenie tego punktu otrzymuje się mniej punktów karnych, niż za mylny, ale tak czy inaczej są to punkty karne.

Jest jeszcze jedna istotna różnica między punktem stowarzyszonym a mylnym. W przypadku, gdy potwierdzimy punkt stowarzyszony ZAMIAST właściwego, otrzymujemy 25 lub 15 punktów karnych (w zależności od tego, czy był umieszczony na mapie, czy nie). Natomiast jeśli potwierdzimy punkt mylny ZAMIAST właściwego (co nie powinno się zdarzyć, bo jak napisałam wcześniej, punkt mylny nie ma nic wspólnego z właściwym), to otrzymujemy 30 punktów karnych za potwierdzenie punktu mylnego i 90 lub 60 punktów karnych za brak potwierdzenia punktu właściwego.

Warto wspomnieć jeszcze o tak zwanym LOP-ie, czyli linii obowiązkowego przebycia. Na niektórych mapach może być zaznaczona taka linia biegnąca na przykład po jakiejś drodze. Albo wzdłuż rzeki, albo jakkolwiek. Tak czy siak należy tą linią przejść. Na mapie napisane jest np. LOP (3). Oznacza to, że na linii obowiązkowego przebycia znajdują się trzy punkty, które trzeba potwierdzić wpisując do karty startowej symbol punktu oraz „LOP”.

Może się zdarzyć (na trasach TM i starszych), że aby urozmaicić trochę zabawę, budowniczy trasy wymyśla zadania dodatkowe, które trzeba wykonać albo nie oznacza wszystkich punktów na mapie i niektóre trzeba sobie wyznaczyć samodzielnie. Dlatego należy mieć ze sobą niezbędne przybory:

a) kompas

b) kątomierz (za kątomierz może posłużyć kompas, ale jest mniej wygodny)

c) linijkę

d) cyrkiel

e) może się przydać kalka techniczna (szczególnie na trudniejszych trasach)

f) własny przybór do pisania.

Zadania dodatkowe mogą być przeróżne i niekoniecznie polegają na wyznaczaniu azymutów, czy wyliczaniu odległości. Zadaniem może być np. pytanie, w którym należy wymienić parki narodowe w Polsce lub najdłuższe rzeki.

Punktacja.

 Punktacja na imprezach na orientację jest ujemna. Oznacza to, że wygrywa osoba, która ma 0 punktów. Lub ta, która ma najmniej punktów karnych.

Dla przybliżenia punktacji podamy poniżej kilka pozycji z regulaminu.

– brak potwierdzenia punktu kontrolnego ………………………….. 90 pkt

– potwierdzenie punktu mylnego ………………………………………. 30 pkt

– potwierdzenie punktu stowarzyszonego …………………………. 25 pkt

(mówimy tu o punktach, które zostały naniesione na mapę; czasem punkt trzeba wyznaczyć samemu i potwierdzić go, ale za brak potwierdzenia punktu wyznaczanego samodzielnie dostaje się mniej punktów karnych, bo 60)

Jeśli chodzi o czas, to mamy dwa rodzaje punktów karnych za czas. Zwykle limit czasu podany jest w formie np. „120 + 30min”. Oznacza to, że należy zmieścić się w czasie 120 minut. Jeśli się to nie uda, to za każdą minutę spóźnienia z tych dodatkowych 30 otrzymuje się 1 punkt karny. Natomiast po przekroczeniu tego limitu za każdą minutę spóźnienia otrzymuje się 10 punktów karnych. Wynika stąd, że bardziej się nie opłaca potwierdzić jednego punktu (90 pkt), niż spóźnić 10 minut po całkowitym limicie (100 pkt).

Ponadto punkty karne otrzymuje się za wiele innych rzeczy: za przeprawianie symbolu na karcie startowej, za skreślenia, za pozostawienie wolnej kratki, za brak rozwiązania zadania dodatkowego, jeśli takie było, za błędne rozwiązanie zadania dodatkowego, za wpisanie „BP”, czyli „brak perforatora” wtedy, gdy perforator był itp.