Katowice Miasto Ogrodów działa w międzynarodowym programie URBACT, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, mającym na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy miastami na świecie. Główną ideą jest korzystanie z wypracowanych, dobrych rozwiązań, które wpływają realnie na zmianę jakości życia mieszkańców. Program poprzez powoływanie do życia sieci miast stymuluje proces wymiany dobrych praktyk na różnorodnych polach – od zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców, przez przywracanie
społeczności terenów poindustrialnych, aż po zwiększenie integracji społecznej poprzez muzykę.
Jako Miasto Muzyki UNESCO Katowice przystąpiły do projektu „ON STAGE. Music Schools for social change”. Obok Katowic do miast w sieci należą L’Hospitalet (Hiszpania), Aarhus (Dania), Valongo (Portugalia), Brno (Czechy), Grigny (Francja) oraz Adelfia (Włochy). Hiszpańskie L’Hospitalet pełni rolę lidera sieci i realizuje tak zwaną dobrą praktykę, której elementy będziemy starać się zaadaptować w Katowicach.
Grupa lokalna URBACT
W tym celu powstała grupa lokalna UBRACT złożona z m.in. przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice, reprezentantów zaproszonych do projektu szkół podstawowych, przedstawicieli działających w mieście szkół muzycznych, pedagogów z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, przedstawicieli instytucji związanych z muzyką, artystów, pedagogów oraz rodziców dzieci, które mają wziąć udział w przedsięwzięciu. Zespół pracujący w trybie społecznym – wolontaryjnym skupia się na wypracowaniu rozwiązań, które umożliwią wprowadzenie w życie trzech głównych celów transferu: założenia w przyszłości trzech szkolnych orkiestr dętych w trzech szkołach podstawowych, opracowania podwalin do przyszłej kompleksowej strategii edukacji muzycznej dla dzieci w szkołach podstawowych w Katowicach oraz stworzenia nowego  programu edukacyjnego, który stałby się podstawą do nauczania muzyki w szkołach w mieście.
Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy miastami związanymi z projektem oraz zwiększenie integracji społecznej poprzez muzykę. Do współpracy przy realizacji tego projektu zaproszono trzy szkoły podstawowe z Katowic: Zespól Szkól i Placówek nr 2 z Załęża, SP nr 48 z Katowic Murcek oraz SP nr 1 ze Śródmieścia.
Ostatecznym efektem projektu ma być powstanie w wymienionych wyżej szkołach orkiestr dętych, które będą nawiązywać do industrialnej przeszłości tych dzielnic.
W projekcie uczestniczą przedstawiciele miast z następujących państw: Polska, Hiszpania, Dania, Portugalia, Czechy, Francja i Włochy. Projekt jest długoletni, a czas transferu będzie finalizowany w najbliższym roku, po czym nastąpi wdrażanie działań na terenie szkół.
W ramach wymiany doświadczeń we wrześniu bieżącego roku (9.09.2019) w naszej szkole nauczycielka muzyki – Teresa Stanisz pokazała formy i metody pracy z dziećmi klasy IV na lekcji muzyki. Uczniowie, oprócz zdobywania wiedzy muzycznej, grali na instrumentach, śpiewali, popisywali się znajomością terminów muzycznych i gamy C- dur oraz fonogestyką.
Po zajęciach muzycznych, dzieci wzięły udział w dwugodzinnych warsztatach instrumentalnych z gośćmi z Hiszpanii. Uczyły się bawiąc i zdobywały nowe doświadczenia w grze na trąbce.

W dniach od 7.10.2019 do 11.10.2019 w hiszpańskim L’Hospitalet odbyła się wymiana nauczycieli muzyki w ramach projektu „ON STAGE. Music Schools for social change”.
Teresa Stanisz – nauczyciel muzyki w naszej szkole, wzięła udział wyjazdowych warsztatach szkoleniowych. Przez prawie pięć dni nauczyciele zdobywali cenną wiedzę w mitingach i pokazach gry na różnych instrumentach w wielu szkołach hiszpańskich. Oprócz zajęć instrumentalnych, wokalnych i tanecznych, nauczyciele wymieniali się swoimi doświadczeniami z terenu swoich miast i szkół. Spotkania były bardzo trudne, ale również bardzo owocne. Wiele ze zdobytych doświadczeń z pewnością będzie można przenieść na grunt własny. Poznane nowatorskie metody nauczania muzyki w szkołach już cieszą naszych uczniów.