Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony  jest  corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

 1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
 2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
 3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Nigdy jeszcze nie było tylu możliwości podjęcia  pracy lub studiów za granicą. Jeszcze nigdy nie stworzono tak sprzyjających warunków wszystkim,  którzy pragną podjąć pracę bądź studia za granicą. Jednak  brak odpowiednich umiejętności  językowych sprawia, że wielu ludzi nie jest w stanie z tych możliwości skorzystać.

Globalizacja oraz różnorodność form działalności gospodarczej powodują, że coraz bardziej potrzebna jest znajomość języków obcych – także po to, byśmy mogli pracować efektywnie na terenie własnego kraju. Dzisiaj  znajomość jedynie  języka angielskiego nie jest już wystarczająca.

Europa to kontynent charakteryzujący się  niezwykłym bogactwem językowym – oprócz ponad 200 języków europejskich występuje tu także duża liczba języków, którymi posługują się  obywatele  pochodzący z innych kontynentów. Bogactwo to stanowi istotną wartość, którą należy doceniać, wykorzystywać i pielęgnować.

Uczenie się  języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie  ta nauka stwarza.  Jeśli w języku  kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć  kilka słów, pozwoli to  nam zawrzeć nowe  znajomości i zyskać nowych przyjaciół.

Znajomość języków obcych pozwala także na lepsze wzajemne zrozumienie  i pokonywanie różnic kulturowych.

W tym roku klasy otrzymały cztery zadania: przygotować flagi wylosowanego kraju (flagi zostały rozwieszone na korytarzu szkolnym), przynieść babeczki z flagami swojego kraju (dochód ze sprzedaży babeczek zostanie przekazany na leczenie naszego ucznia, Filipa Abramika), ubrać się w sposób charakterystyczny dla wylosowanego kraju oraz przeczytać informacje na temat różnych języków, które znajdowały się na korytarzach szkolnych, a następnie wziąć udział w quizie wiedzy.

W konkursie wiedzy wygrała Klaudia z 7b zdobywając 23072 punkty, drugie miejsce zajęła Milena z 7a (20638 punktów), a trzecie Marysia z 6b (19090 punktów). Gratulujemy!

W konkursie Klasa aktywna! najwięcej punktów zdobyła 5a (9), następnie 7b (8), 6a (7), 5b (6), 8a (5), 4 (4), 8b (3), 7a (2) i 6b (1).

Chętni uczniowie mogą również wziąć udział w Europejskim konkursie „EDL T-shirt Contest”

 1. Należy przygotować wzór/grafikę/obrazek promujący Europejski Dzień Języków. Projekt powinien być o językach, a nie o krajach, i nie należy umieszczać w nim żadnych flag.
 2. Można użyć maksymalnie trzech kolorów.
 3. Można przesłać różne wersje kolorystyczne tego samego projektu, a komisja konkursowa wybierze, który zestaw najbardziej się jej podoba.
 4. Projekt powinien być prosty, bez małych detali, które pogorszą jakość wydruku.
 5. Projekt powinien znajdować się na froncie koszulki, na środku (maksymalna wielkość wydruku to 30cmx30cm).
 6. Projekt nie może zawierać logo ani żadnych elementów, które są chronione prawami autorskimi.
 7. Termin nadsyłania projektów to 30 listopada 2019.
 8. Zwycięzca otrzyma 10 koszulek z własym projektem.

Więcej informacji można znaleźć w szkole na tablicy „Nauczyciele informują”, która znajduje się obok pokoju nauczycielskiego.